someday, someone, something, somewhere

นั่งรถไฟไปปีนัง

ฤดูร้อนของเดือนเมษายนปีนี้ไม่ได้กลับบ้านแต่มุ่งหน้าลงใต้
เก็บเสื้อผ้าข้าวของใส่เป้ใบเก่า มีเพื่อนร่วมทางคนเดิมก็พร้อมออกเดินทาง

ไม่ได้นั่งรถไฟทางไกลๆ อย่างนี้นานมากแล้ว
การนั่งรถไฟมันใช้เวลา ถ้าไม่รีบร้อนจะมีความสุข
ทริปนี้มีเวลาเหลือเฟือ ไม่เร่งอะไรทั้งนั้น จะต้องนั่งรอรถไฟกี่ขบวนก็ย่อมได้

นั่งรถไฟจะได้เห็นได้เจออะไรแบบที่การเดินทางอื่นไม่ได้
เช่นเดียวกับการนั่งเครื่องบิน รถตู้ รถเมล์ ฯลฯ มันมีเสน่ห์แบบของใครของมัน

ใช้เวลา 2 วันกว่าจะถึงปีนัง
แต่ไม่รู้สึกเสียดายเวลาอะไรเลย
ถ้ามีโอกาสก็อยากเอาเวลามาใช้บนรถไฟอีกนะ

บันทึกไว้
กรุงเทพ-หัวหิน 8 เมษายน 2558
หัวหิน-หาดใหญ่ 8-9 เมษายน 2558
หาดใหญ่-บัตเตอร์เวิร์ธ 10 เมษายน 2558

DSC07221
DSC07232
DSC07245
DSC07303
DSC07316
DSC07370
DSC07412
DSC07381
DSC07442
DSC07446
DSC07459
DSC07537
DSC07530
DSC07572
DSC07581
DSC07598
DSC07601

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s