someday, something

ก่อนตาย

ใครๆ ก็คงมีสิ่งที่อยากจะทำก่อนตาย
เราเองก็มีเรื่อง มีหลายอย่างที่อยากทำก่อนตายเหมือนกัน
อย่างว่านะ…คนเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ ไม่ได้คิดว่าต้องมีความฝันเท่ๆ แล้วลุยไปตามนั้น
แค่คิดว่าการนั่งนึกว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างก่อนล้มหายตายจากมันเป็นแรงกระตุ้นการมีชีวิตอยู่นะ

บางคนอาจมองว่าเพ้อว่าฝัน
แต่ถ้ามันไม่ได้ทำร้ายใครหรือตัวเอง
การได้คิดและถ้ามีโอกาสอาจได้ลงมือทำอะไรบางอย่างมันทำให้สนุกกับการมีชีวิตมากขึ้น

และนี่คือสิ่งทื่อยากทำในชีวิต
ไม่ได้ลำดับความสำคัญอะไร แค่นึกอะไรได้ก่อนก็จดเก็บเอาไว้

1.ไปเที่ยวญี่ปุ่น
2.กินทุเรียนเมืองนนท์
3.ปลดหนี้
4.มีเงินเดือนให้แม่
5.มีสวนผักของตัวเอง
6.ทำเกษตรทฤษฎีใหม่
7.เรียนภาษาที่เมืองนอก
8.มีบ้านของตัวเองสักหลัง…เล็กๆ
9.เขียนหนังสือสักเล่ม
10.นั่งรถไฟข้ามประเทศ
11.เล่นโยคะเก่งขึ้น แข็งแรงขึ้น
12.เรียนดำน้ำ
13.เป็นเจ้าของกิจการ
14.ถ้ามีบ้านแล้วทำห้องหนังสือด้วย
15.ดัดผม
16.ช่วยงานมูลนิธิหรือองค์กรอะไรสักอย่าง
17.หัดขับรถยนต์
18.เรียนดำน้ำ
19.บริจาคอวัยวะ
20.ทำพินัยกรรม เลือกชุด เลือกรูปงานศพตัวเอง

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s