Uncategorized

รอเล่า

เรากำลังรอ…

รอ ‘อะไร’ บางอย่างที่จะยังผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

คำตอบที่ได้อาจตรงใจ หรือไม่ถูกใจเรา

แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอ ‘เวลา’ เท่านั้น

อย่างน้อยก็ยังได้รอ

Advertisements
Standard

3 thoughts on “รอเล่า

  1. ระหว่างรอควรหาอะไรทำไปด้วย เพื่อให้ลืมว่ากำลังรอ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s