someone, Uncategorized

ชีวิตมันไม่ง่าย

ขีวิตมันไม่ง่ายอย่างที่เราอยากให้มันเป็น

ความรู้สึกแย่ๆ ที่เราเคยดูถูกมันไว้และไม่อยากให้มันเกิด…มันเกิดแล้ว

แม้จะพยายามบอกตัวเองตลอดว่า “ไม่เป็นไรๆ”

แต่บางครั้งเราเองก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่อยากเป็นไม่ได้

แต่ขอให้รู้ว่าอย่างน้อยเราก็พยายามแล้ว

พยายามจะอยู่กับความรู้สึกแย่ๆ ไปให้ได้

รู้ว่าสักวันมันจะหายเป็นปกติ เพียงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่

Advertisements
Standard