someone, somewhere

ปลอดโปร่ง

calm.jpg

การพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่โล่งๆ

ในวันที่ปลอดโปร่ง

มักส่งผลต่อจิตใจในทางที่ดี

มันทำให้ภาวะทางใจเกิดความรู้สึกปลอดภัย

อาการของจิตโปร่ง

โล่ง สบาย

และ

สงบ

แม้จะใช้เวลาไม่นานกับใครไม่กี่คน

แต่เป็นช่วงเวลาแสนสั้นที่แสนสุข

Advertisements
Standard

6 thoughts on “ปลอดโปร่ง

  1. tick-ไม่มีอะไรให้น่าอิจฉาขนาดนั้นหรอก
    something 7-วันกลับค่ะ รอรถตอน 3 ทุ่ม แว่บไปแค่ชั่วโมงสองชั่วมองเอ๊ง
    หมีทะเล-อาจเป็นเพราะ…อยู่ใกล้อีมิ้มมั้ง เลยทำให้เราผ่องขึ้น 55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s