Uncategorized

อีกหนึ่งวันที่กำลังจะผ่านไป…

ในรอบ 1 ปีจะมี 1 วัน

สำหรับเรานะ…มันไม่ใช่วันที่พิเศษสุดๆ

แต่มันก็เป็นวันสำคัญที่ทำให้เราได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของชีวิต

เป็นหนึ่งวันที่เรามักจะนั่งทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

บางคนอาจจะไม่สนใจวันวันนี้

แต่เราคิดว่าอย่างน้อยมันก็เป็นวันที่เราได้ลืมตาดูโลก

เป็นวันเปลี่ยนอายุที่เอาไว้ใช้เตือนสติตัวเอง

สวัสดีวันเกิด 

Advertisements
Standard

5 thoughts on “อีกหนึ่งวันที่กำลังจะผ่านไป…

 1. วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง

  เราทั้งหลายชายหญิง

  สนุกกันจริงวันลอยกระทง

  โลย โลยกระโทง

  โลย โลยกระโทง …

 2. nuipanda says:

  happy birthday อีกครั้ง
  ขอให้พบ(หัวใจ)อีกครึ่งหนึ่งที่หายไปนะ : )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s