Uncategorized

Everybody just pretend to be normal

   ชื่อบล็อกคราวนี้เอามาจากคำโปรยของหนังเรื่อง Little Miss Sunshine ซึ่งถ้าใครที่ได้ดูแล้วก็น่าจะเข้าใจประโยคนี้ และจะยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นถ้าตัวเองตกอยู่ในสภาวะแบบนั้น…

little_miss_sunshine_ver6.jpg

hell.jpg hate.jpg

Advertisements
Standard

6 thoughts on “Everybody just pretend to be normal

  1. รู้ป่าว
    ว่าตอนนี้เรากำลังเก็บสตางค์เพื่อจะไปเนปาล
    เราแพลนเอาไว้ว่าจะไปสงกรานต์หน้า
    ถ้าพระเจ้าไม่ลงโทษเรา เราคงได้ไป

    เอ้า เก็บตังค์ เก็บตังค์

    ไปกัน ไปกัน

  2. ยังว่ะหมี

    แต่เมื่อคืนดู Hotel Rwanda แล้วหดหู่มาก

    อยากเป็นนางงามขึ้นมาทันที

    พร้อมกับตะโกนว่า “World Peace Please”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s